PERSONDATAPOLITIK FOR
CLUB MATAS FILM

1. GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Club Matas Film, Biokupon og NS Media Aps (samlet “Club Matas Film”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb, via konkurrencer, tilmelding til nyhedsbrev og Matas Mandag deltagelse samt ved en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via vores hjemmesider, www.clubmatasfilm.dk og www.clubmatasmandag.dk.

1.3

NS Media ApS ejer og driver Club Matas Film og er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Club Matas Film kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger clubmatasfilm.dk samt clubmatasmandag.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiderne, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores sites, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktioner, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiderne samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om din levering og det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse samt evt. valgfrie informationer som mobilnummer, køn, fødselsdagsdato, postnummer for bopæl, civilstatus, biograf- og filmpræferencer.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne målrette og levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

I tilfælde af køb af fysiske varer, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke fysiske varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald hos Club Matas Film’s PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner Dibs. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan de genanvendes ved køb på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk, samt andre hjemmesider hvor Dibs måtte have et samarbejde. Når du anvender et betalingskort på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk, er det kun Dibs – og ikke Club Matas Film- som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og Dibs, selvom det sker, mens du benytter clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk.

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt teknisk drift af systemer og forbedringer af clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordnin-gens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.4.1

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

3.4.2

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

3.4.3

Kopi af The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp’s certificering kan findes her

4. DINE RETTIGHEDER

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected] Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4

Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7

Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Club Matas Film’s Cookiepolitik. De cookies, som Club Matas Film selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden. Du kan også læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det i vores cookiepolitik her.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb ift. bogføringsloven.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

NS Media ApS, cvr. nr. 27734960 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk.

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

NS Media ApS
Gammel Kongevej 3B st. th
1610 København V

Tlf. nr.: 27977828
E-mail: [email protected]

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på clubmatasfilm.dk og clubmatasmandag.dk.

9. VERSIONER

9.1

Dette er version 1 af Club Matas Film’s persondatapolitik dateret den 17. maj 2018.